Peranan

  • Menjadi pembimbing pelajar dan guru di sekolah, pengguna bahasa lain di daerah dan kawasan masing-masing dalam hal kebahasaan.
  • Menjadi pakar rujuk untuk menyelesaikan kemusykilan tentang bahasa Melayu.
  • Mengendalikan pelbagai aktiviti bahasa untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
  • Membantu DBP melaksanakan dan menjayakan pelbagai aktiviti bahasa.