Category: Munsyi Dewan Sastera

PENTAULIAHAN kepada 21 orang pengarang mapan tanah air yang diangkat sebagai Munsyi Dewan (Sastera) adalah antara usaha Dewan  Bahasa  dan Pustaka (DBP) untuk membina kumpulan pakar rujuk yang akan membimbing  pelajar sekolah, institusi  pengajian tinggi (IPT) dan umum. Mereka juga akan diberikan  tanggungjawab mengendalikan kursus  genre kesusasteraan tradisional dan moden, selain turut bertanggungjawab menulis makalah […]
Hubungi Kami

AKADEMI DBP,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Aras 4, Wisma DBP,
50460 Kuala Lumpur

Telefon pejabat: 03-2147 9217
Faksimile           : 03-2147 9614

Jumlah Pelawat Laman Ini
0046043